Т и С – консулт груп ЕООД започна изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073

Т и С – консулт груп ЕООД започна изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 Continue Reading

Одити и инспекции

TSG има дълбок експертен потенциал и съдейства за посрещане на предизвикателствата които стоят пред нашите клиенти. С опит който имаме по “правенето на нещата да се случват” ние сме разработили подходи за които позволяват на организациите да се мобилизират, които Continue Reading

Подобряване на бизнеса

Производство и оперативно усъвършенстване Планиране, координация и контрол на производствените единици Управление на производството, така че да отговарят на предписаните QMS, GMP и 5S процеси Оценка на разходите и определяне на стандартите за качество Наблюдение на производствения процеси и коригиране Continue Reading

Консултации

Системи за управление на качество и/или безопасността ХАЛАЛ Стандарт (HALAL Standard) Какво е значението на “Халал” Халал е арабска дума, означаваща “законно”. Тя се отнася до неща или действия, разрешени от закона на шариата без наложеното наказание на извършителя. Той Continue Reading

Управление на проекти

Решенията на TSG по проектно управление са в помощ на мениджърите, проектите и бизнес лидерите, да приложат практики за управление на проекти и портфейли, с които да достигнат висока производителност и оперативната ефективност. ЕБВР – Европейска банка за възстановяване и Continue Reading

Обучение

Вградено в нашата мисия е нашата надежда “да вдъхновяваме най-добрите хора с възможности за професионално и личностно развитие”. Ние сме се посветили, и постигаме успехи в тази наша цел. TSG поддържа среда, в която открито се споделят знания, инициативността се Continue Reading

Селско стопанство и храни

Селскостопанският и хранителният сектори са едни от най-големитет, в които имат приложение широк набор от стандарти за сертифициране. Днес, повече от всякога, качеството на храните и безопасността са постоянна грижа, както за потребителите, така и публичните власти. За всяка компания Continue Reading

Автомобилна индустрия

Автомобилната индустрия преживява най- предизвикателния период в своята история. Сега компаниите трябва да си отговорят на няколко важни въпроси, за да оцелеят и дори да се развиват в период на икономически спад: Как да се адаптират към новите пазари, които Continue Reading

Строителство и недвижими имоти

Ние можем да ви предложим опит и сътрудничество в сферата на тези услуги, включващи проверки и одити, измервания, анализ на риска и други консултации, или подкрепа за сертифициране на системи и процеси.

Търговия на дребно

Движещата сила от фактори, като промени в поведението на потребителите, появата на големи и силни конкуренти, консолидирани и силна доставчици, и комплексните доставки очертават новата конкурентна среда в търговията на дребно. В такава среда, лидерите в бранша са изправени пред Continue Reading