Управление и публични организации

Правителственният сектор е е един от най-сложните и предизвикателни за работа. Той може да бъде също и един от най- добре платените. Организациите от публичния сектор по целия свят са изправени пред много еднакви проблеми, като например: Как да се Continue Reading

Индустриално производство

Сътрудничеството Ви с TSG в сферата на индустриалното производство ще ви помагне да повиште приходите от производството и производствените активи и да достигнете до нови глобални пазари. Основните приоритети при сътрудничеството нис ше са:подобряване на безопасността на продуктите и надеждността, Continue Reading

Ресурси

Можем да ви предложим опит и сътрудничество включващи услуги, като проверки и инспекции, измервания, анализ на риска и други консултации, подобряване и подкрепа за сертифициране на системи и процеси.

Биологично земеделие

Международното положение на конвенционалното земеделие, която се занимава с производството на храни и опазване на околната среда доведе до търсенето на нови начини за производство на селскостопанска продукция, в които се използват техники като се избягва използването на синтетични входни Continue Reading

Преработвателна промишленост и минно дело

Компании, работещи в преработвателната промишленост и минното дело, са изправени пред редица нови предизвикателства. Състоянието на настояща криза, съчетана с високо ниво на променящи се нужди от суровинна осигуреност , ще промени значително глобалното положение на преработвателната промишленост и минното Continue Reading

Услуги

Ако вашата фирма е в сектора на услугите, в области като здравеопазване, финанси и застраховане, телекомуникационни услуги, туризъм и др, можем да ви съдействаме за ефективно управление на риска и оптимизиране на изпълнението на операциите си чрез периодични проверки, консултации Continue Reading

Вериги за доставки

Въпреки че веригата за доставки е в процес на непрекъсната трансформация, основните участници/играчите все още се радват в голяма степен на стратегически свобода и присъщи им темпове на растеж. Дерегулацията, консолидацията и приватизацията откриват нови възможности за растеж, сътрудничество, и Continue Reading

Нов офис в Косово и Албания

В стремежа си да заемем водеща позиция на Балканите, сме горди да обявим, че ТСГ откри новия си офис в Косово и Албания. Водени от основния ни девиз „Мисли Глобално, Действай Локално” – ние вярваме, че можем да постигнем добро и Continue Reading

Откриване на офис в Истанбул

Целта на организацията е да разшири дейността си и да използва експерти в зоните на активност на фирмата с доказана компетентност и професионален опит, които да пренесат ноу – хау за нуждите на клиентите на Т&С Консулт Груп ЕООД.

Обучение по Лийн Манюфекчъринг

Обучението е насочено към организации от различните икономически дейности целящи оптимизация и подобрение на процесите си в условията на неизбежна нужда от съкращаване на разходи. Лектори на обучението са експерти, индустриални инженери и магистри по бизнес администрация с доказан практически Continue Reading