Т & С Консулт Груп ЕООД организира семинар

за разработване и внедряване на изискванията на ХАЛАЛ стандарт: Семинара е насочен към производители, целящи да работят и произвеждат продукти под изискванията на ХАЛАЛ стандарт.Водещи на семинара са доказани експерти, инспектори и квалифицирани одитори. По време на семинара ще се Continue Reading