Биологично земеделие

Международното положение на конвенционалното земеделие, която се занимава с производството на храни и опазване на околната среда доведе до търсенето на нови начини за производство на селскостопанска продукция, в които се използват техники като се избягва използването на синтетични входни химически продукти, торове, пестициди, антибиотици и т.н., с цел да се запази околната среда , да се подобри почвеното плодородие и да се предлагат храни със запазени природни свойства.
Тази ситуация, заедно с нарастващото търсене от страна на потребителите за този вид продукти, със запазаени вкусове, както и поради екологични причинии, опазване на природните ресурси заедно с фактора хуманното отношение към животните, прави годишният ръст на биологичното земеделие изключително важно .
TSG счита, че биологичното производство се превръща в алтернатива на конвенционалното производство, който осигурява по-високо качество на храните. Екипът на TSG извършва инспекции и консултации по основните световно признати стандарти в сферата на органичното производство.