Преработвателна промишленост и минно дело

Компании, работещи в преработвателната промишленост и минното дело, са изправени пред редица нови предизвикателства. Състоянието на настояща криза, съчетана с високо ниво на променящи се нужди от суровинна осигуреност , ще промени значително глобалното положение на преработвателната промишленост и минното дело. Компаниите трябва да “спечелият в състояние на спад” и да се създаде предимство сега, за да излезе по-силна и да спечелим и в следващия момент на икономически растеж. Успешното управление на цикъла изисква както фокусирано разпределение на ресурсите и точен/обективен анализ на предимствата на портфолиото.
Ние можем да ви предложим експертен опит и помощ с такива услуги, като проверки и инспекции, измервания, анализ на риска и други технически консултации, или с подкрепа за сертифициране на системи и процеси.