Изследване на движение & време

Изследване на движение и време е една от най-важните бизнес инструменти за ефикасност на дейностите. Тази методика е позната и още като “метод инженеринг” и се прилага успешно и в производството и в услугите. Изследване на движение и време трябва да се прилагат едновременно за да могат да се постигнат желаните ефекти. По принцип, по-трудната част на изпълнението е когато изследване на време се прилага без да се извършва изследване на движение. Изследване на движение може да се разглежда като предшественик на изследване на движение. Изследване на време измерва времето, което е необходимо за извършване на дадена задача, съгласно дадена методика и е валидно до промяна в методиката. Веднъж когато е разработена нова методика, времето трябва да бъде измерено съгласно новата методика.

Изследване на време

Представлява методика, която има за цел да измерва основното и допълнителното време, необходимо за приключването а дадена задача. Целта е да определи стандартно време за изпълнението на дадена задача от квалифициран работник при определени условия на работа.

Цел на излседване на време

Целта на изследване на време е да увеличи производителността в лимитираното време за работа. Може да се използва за калкулиране на заплати и подобни. В същото време подобрява и ефикасността на служителите. Изследване на време може да се използва за определяне на бюджета за разходи за труд.

Изследване на движение

Представлява методика, която има за цел да анализира специфична работа, с цел да се намери най-ефективния начин за извършването й
Ползи от изследване на движение

1. Подобрява качествата на работниците, защото дава възможност за прилагането на по-добри методи, по-добри инструменти и елиминиране на ненужните движения

2. Дава възможност за удължаване живота на машините и оборудването

3. Намалява “изтощаването” на работниците

4. Намалява разходите за труд