Обучение по Лийн Манюфекчъринг

Обучението е насочено към организации от различните икономически дейности целящи оптимизация и подобрение на процесите си в условията на неизбежна нужда от съкращаване на разходи. Лектори на обучението са експерти, индустриални инженери и магистри по бизнес администрация с доказан практически опит по внедряване на Лийн Манюфекчъринг технологията. За повече детайли се