Услуги

Ако вашата фирма е в сектора на услугите, в области като здравеопазване, финанси и застраховане, телекомуникационни услуги, туризъм и др, можем да ви съдействаме за ефективно управление на риска и оптимизиране на изпълнението на операциите си чрез периодични проверки, консултации и обучение в съответствие с регулаторноизискване и/или доброволно ваше намерение.
Можем също така да ви партнираме в процеса ви на сертифициране на вашите системи и процеси, по стандарти като ISO 9001 (качество), ISO 14001 (грижата за околната среда) или много други схеми.