Вериги за доставки

Въпреки че веригата за доставки е в процес на непрекъсната трансформация, основните участници/играчите все още се радват в голяма степен на стратегически свобода и присъщи им темпове на растеж. Дерегулацията, консолидацията и приватизацията откриват нови възможности за растеж, сътрудничество, и Continue Reading