Строителство и недвижими имоти

Ние можем да ви предложим опит и сътрудничество в сферата на тези услуги, включващи проверки и одити, измервания, анализ на риска и други консултации, или подкрепа за сертифициране на системи и процеси.