КАНБАН & Супермаркети

Канбан, което буквално означава табела или билборд, е концепция, която е свързана със стегнато производство и на-време производство. Канбан не е система за контрол на материалите, тя е система за изготвяне на графици, която помага за оптимизиране на какво трябва да се произведе, кога да се произведе и колко да се произведе.

Канбан представлява една система от така наречените канбан карти, които съдържат цялата информация за продукта – какво трябва да се извърши по целия път на процеса до самото му приключване и кои детайли са необходими за следващите / предходните процеси.

Тези карти се използват за контролирането на незавършеното производство, производствения процес, потока на материалите. Канбан системата позволява на дадена организация да използва “на-време” производствена система, която позволява минимизирането на материалите и задоволяване нуждите на клиентите.

Канбан системата е разработена преди повече от 20 години от Taiichi Ohno,вицепрезидента на Тойота, за постигане на следните цели:

1. Намаляване на разходите чрез елиминиране на загуби / брак
2. Създаване на гъвкави работни места, които лесно да отговорят на нуждите
3. Подобряване на методиките за осигуряване на контрола на качеството
4. Обособяване на работните места съгласно “вкуса” на служителите, осигурява доверие и подкрепа и дава възможност на служителите да разгърнат потенциалите си

Шестте правила на Тойота

1. Не изпращайте дефектни продукти на следващите операции
2. Всяка следваща операция изтегля това което й трябва
3. Произвеждай толкова, колкото е изтеглила следващата операция
4. Изравняване на производството
5. Канбан е система за “фини настройки”
6. Стабилизирай и рационализирай процеса