KPIs – Ключови Показатели за Измерване

Ключовите показатели за измерване, КПИ или Ключови Показатели за Успех помагат на дадена организация да определи и да измерва прогреса за постигането целите на дадена организация.
Веднъж дадена организация след като си начертае мисията и визията за развитие, определи всички партньори и целите, които иска да постигне, е необходимо да определи начин по който може да ги измерва.КПИ са тези показатели, по които може да извършва това измерване.

Какво представляват Ключовите Показатели (КП)

Ключовите показатели са измерими параметри, които оказват съществено значение върху факторите за успех в една организация. Те се различават в зависимост от типа на организацията:

1. Един бизнес може да има като КПИ процент възвращаемост на вложения капитал
2. Дадено училище може да има като КПИ процент дипломирани ученици
3. Отдел обслужване на клиенти може да използва като КПИ брой приети обаждания в рамките на първата минута

Независимо какви КПИ ще бъдат избрани, важното е те да представляват и да помагат за постигането на целите на организацията, да помогнат за успешен бизнес и да бъдат измерими. КПИ са дългосрочни начинания. Определението какво са и как се измерват не търпи съществени промени във времето.