SMED – Система за оптимизиране на пренастройките

Лийн принципите са концентрирани върху подобряването на процесите, което води до подобряване на ефикасността и ефективността, което води до по-високи печалби. Концепцията е елементарна, но пътя към съвършенството е дълъг и труден.

Един от най-важните инструменти на лийн е бързата пренастройка. Колкото е по-бърза пренастройката, толкова по-малко време престоява оборудването. Запомнете, ПРЕСТОИТЕ са един от осемте основни загуби в индустрията.

Ключът към бързата пренастройка е SMED. Това е система, която използва набор от техники, които позволяват за извършване на пренастройка за драстично ниски времена. SMED принципите могат да бъдат използвани в почти всички операции и процеси. Разработена е да се подобри пренастройката на пресформите и екипировката.

Основните принципи на SMED са:

1. Определяне на вътрешните и външните елементи за пренастройка
2. Анализирай целта и функцията на всеки елемет
3. Фокусирай се върху решения с най-ниски разходи
4. Работете за намаляването или оптимизирането на времето за пренастройка