Търговия на дребно

Движещата сила от фактори, като промени в поведението на потребителите, появата на големи и силни конкуренти, консолидирани и силна доставчици, и комплексните доставки очертават новата конкурентна среда в търговията на дребно. В такава среда, лидерите в бранша са изправени пред редица основни въпроси като:

  • Как да се превърнат в дестинация на мощни разпоредители в категорията си?
  • Как да използват местата/точките на продажба и данните от картите за лоялност, за да разберат по-добре нуждите на потребителите и по-добре да ги обслужват?
  • Как да се гарантира безпроблемна работа по различни теми, за които потребителите вече са взискателни?
  • Как да се определи точното портфолио от продукти, услуги, формати и места за бъдещ растеж?

Продуктите които се предлагат от търговците на дребно или дистрибуторите, трябва да бъдат с постоянно качество, на най-добрата цена, безопасни и екологично чисти .
Като водещ доставчик на услуги за гарантиране на качеството на пазарите на дребно, ние можем да извършваме изпитване на продуктите и да провеждаме съответните проверки и одити по веригата на доставките. От клиентите и конкурентите през стратегиите на организациите, експертиният потенциал на TSG съдейства на нашите клиенти да се справят с почти всички ключови лостове за подобряване на перформанса. Във всяка от тези области, нашата практика категорично акцентира на политиката за “изпълнение/внедряване на място” и и възможностите за управление на промяната.