Ценности

Интегритет

Интегритет за нас означава да разграничиш правилното от грешното и да прилагаш правилното. Ние представяме нашите възможности такива каквито са – честно. Ние спазваме необходимите принципи за конфиденциалност на нашите клиенти. Даваме обещания,които можем да спазваме.Интегритета в TSG изисква смелост и отчетност. Осигуряваме работа на най-високо ниво и стандарти, които са еднакви и за нас и за нашите клиенти. Ние не крием “умствения капацитет” на нашите служители за “специални интереси”. Ние споделяме нашите обективни констатации с нашите клиенти – даже и тези, които биха изглеждали непопулярни и нестандартни – откровено и с уважение към клиентите.

Уважение към личността

Ние уважаваме капацитет и желанието за личностно израстване,както и таланта и ценностите на клиентите, колегите, бивши възпитаници, служители, и всички други хора, които срещаме по време на нашите обучения и съвместна работа.Независимо от позицията, Ние се отнасяме към хората с внимание и уважение.Ние ценим техните идеи и заслуги, а не природата на техните източници. Ние сме на мнението, че уважението изисква откровеност и съпричастност. За нас комуникацията е от съществено значение да се извършва откровено и честно. Насърчаваме конструктивната критика, награждаваме приносите и постиженията, съгласно нашите ценности.Прозрачността при вземането на решенията е основен принцип на групата. Обучаваме чрез примери. Признаваме си, че нашата задача и професия е трудна и изискваща. Ние приемамае отговорността и като група, и като индивидуална личност за да предотвратим ситуации, които биха представлявали риск за нашите клиенти и партньори, за нашите служители и семейства.

Диверсификация

В TSG, ние се стремим към диверсифициране на работното място.Основния фундамент на нашия успех се изразява в това че ние приемаме, оценяваме и включваме приноса на хората с богат опит и бекграунд. Богатството от различни мисли и идеи, експертиза, опит и бекграунд е от съществено значение за изграждане на среда, в която се поражда “творческо напрежение” и “гениални идеи”, които тласкат нашите партньори и TSG към нови върхове. Ние поехме ангажимента да изградим TSG като компания, в която всички имат възможности да се развиват и усъвършенстват, независимо от техния произход, етнос, пол или сексуална ориентация.

Клиентите са на първо място

Ние измерваме нашия успех, чрез успеха на нашите клиенти. Предоставяме всички наши ресурси на клиенти и се ангажираме с всички сили за успеха на нашите клиенти. Стремим се да определим реалните нужди на нашите клиенти, а не само да свършим добра работа. В търговските компромиси между клиента и TSG, клиента е винаги на първо място.

Стратегическата перспектива

Търсим конкурентно предимство за нашите клиенти. Нашият подход е да разгледаме бизнеса като цяло, като конкурентна система и нейната динамика. Определяме пазарните позиции и възможностите, които дават възможност на клиентите да постигнат добри резултати по устойчив начин. Обективността е от решаващо значение. Валидните данни, строгите анализи, външните перспективи, коренните причини и правилната логика са основите,на които лежат нашите стратегически решения. Стратегията е важна на всички бизнес начинания.Всички наши усилия са насочени да определим предимствата на всички нива и да определим стратегическите перспективи за мобилизирането на нашите клиенти.

Добавена стойност

Ние сме си поставили за цел да създадем добавени стойности на нашите клиенти, които ще им позволят да си възвърнат вложената инвестиция многократно. Ние предоставяме осезаема и положителна промяна, а не просто презентации и идеи. Ние си поставяме като стандарт за добавена стойност към клиента много висок. В TSG, създаването на добавена стойност изисква промяна в начина на мислене на нашите клиенти и на техните нагласи. Нашата работа има за цел да постави клиента на водеща позиция при извършване на промаяната. Нашата задача е да ги подкрепяме и да ги насочваме в “новия път”.

Сътрудничество

Перспективата за сътрудничество на TSG с съобразена с очакванията на клиентите. Ние залагаме на дългосрочни отношения при нашите сътрудничества. Стремим се да изградим партньорство, изградено върху уважение, загриженост, честност, взаимна подкрепа и инвестиция. Работим по начин, който е тийм – ориентиран, конструктивен и предизвикателен. Вътре в нашата структура ние вярваме, че колегиалната среда насърчава непрекъснатото обучение. Ние знаем, че работата в екип и сътрудничеството са ключът към успеха както за компанията, така и за индивидуалната личност. Сътрудничеството, в същото време, е и основния подход към клиентите. Ние уважаваме нашите клиенти и оценяваме предизвикателствата, с които те се сблъскват. Работим на всички нива на организацията, с ясната цел да установим трайни промени. Оценяваме знанията и опита на нашите клиенти. Основната ни цел е да подсилим възможностите и уменията на нашите клиенти, а не да заместим техния моделна управление. Ние се стремим да бъдем катализатор на промяната.

Разширяване на изкуството на “ВЪЗМОЖНОТО”

Ние винаги стартираме с перспективата, че основната цел не е да се прилагат най – добрите практики, а да се преоткрият. Всеки клиент е индивидуален, и рядко едно решение може да е подходящо. Ние вярваме, че “революционните идеи” са резултат от съвместната работа на екипите,които искат да решат реалните проблеми и предизвикателства. Ние се стремим да разширим изкуството и науката за управление, чрез обобщаване на нашия опит.

Социално въздействие

Ние се стремим да постигнем трайно въздействие извън границите на бизнес конюнктурата. Ние вярваме, че можем да направим света по – добър, чрез работата с нашите клиенти и чрез нашите усилия. Стремим се да следваме прогресивна политика за непрекъснато усъвършенстване във всяка една културна среда, в която работим. Ние даряваме част от нашето време и ресурси за глобалните проблеми и институции. В условията не непрекъснато нарастване на населението и пазарите, създаване на условия за стабилност и икономии е фундаментална отговорност на всички институции и индивидуални личности. Като TSG, ние ще споделим нашия “интелектуален капитал” за осигуряване на стабилност, да работим с нашите клиенти за да подсигурим тяхната стабилност и предприемем необходимите стъпки като компания, за да минимизираме въздействието върху околната среда.