Системен анализ & Лийн

Системния анализ е методика, която има за цел да анализира дадена система и изискванията , а които трябва да отговаря. Системния анализ е старт за дизайн на съвсем нова система. Системните анализатори са отговорни за определяне на нуждите и трансформирането им в нова, отговаряща на изискванията система. .

Системния анализ може да се определи и като изследване на дейностите на даден процес / система и определяне на нуждите за постигане на крайния резултат.

Ползи от системен анализ

1. Спестява пари

Определяне на пътя, който трябва да следван и дефиниране на изискванията за всяка една конкретна ситуация е от най-важните задачи на професионалистите за ефективен бизнес. Когато системния анализ е извършен по най-подходящия начин, това гарантира не само спестяване на пари, но в същото време е и доказателство, че сме поели по правилния път с необходимите инструменти.

2. Възможност за по-добро управление и мениджмънт

Правилното провеждане на системния анализ дава възможност за изграждане на надеждна система. Това позволява за по-добро управление на бизнеса.

3. Подобряване на производителността

Чрез оптимизиране на навременните доставки и отговаряне на изискванията на бизнеса, системния анализ подобрява производителността и по-доброто представянето на бизнеса. Подобрява качеството и оптимизира използването на човешкия ресурс.

4. Ефективно използване на уменията

Системния анализ не изисква специални умения и може да бъде практикуван свободно от служителите. Дава възможност на мениджърите да планират и контролират проектите си. Това е от съществено значение за непрекъснато подобрение на предлаганите продукти и услуги.