Автомобилна индустрия

Автомобилната индустрия преживява най- предизвикателния период в своята история. Сега компаниите трябва да си отговорят на няколко важни въпроси, за да оцелеят и дори да се развиват в период на икономически спад:

  • Как да се адаптират към новите пазари, които са различни по отношение на демография на потребителите, местни конкуренти, база от доставчици и структури?
  • Как да предефинират пазарните си стратегии, за да обхванат по специфични сегменти и предизвикат ” алтернативните “водещи технологии?
  • Как да реагират на нови схеми за сътрудничество с водещи проипроизводители на оборудване и части, и доставчици, както и консолидация на цялата индустрия в световен мащаб?

TSG има доказан опит в проектиране и изпълнение на стратегии за растеж и намаляване на разходите и сроковете за доставка, подобряване на качеството и ефективността на дейността, управление на веригата на доставките на всеки етап, програми за подобряване на операциите, разработването и прилагането на ISO / TS 16949 и др.