Одити и инспекции

TSG има дълбок експертен потенциал и съдейства за посрещане на предизвикателствата които стоят пред нашите клиенти. С опит който имаме по “правенето на нещата да се случват” ние сме разработили подходи за които позволяват на организациите да се мобилизират, които са уникални, практични и доказан.

Ние работим в партньорство с нашите клиенти, смятайки, че техните успехи са и наши. Работейки заедно, ние създаваме по-добри резултати, отколкото всеки от нас би могъл сам. TSG не вярва в стандартни отговори. Ние знаем, че персонализираните решения водят до най-голямото конкурентно предимство и създават стойност за нашите клиенти. Всяко решение е уникално в зависимост от самата организация и се диктува от уникалната позиция на клиента на пазара.
В сътрудничество с всеки клиент, ние разработваме нови идеи за бизнес, мобилизираме организацията да действа, и съдействаме организацията да стане по стойностна.
Ние предлагаме гама от водещи одиторски услуги, които да покрият цялата верига от дейности, процесите на организация и системите за обслужване. Общопризнато е, че одит може да осигури гаранции за съответствие на компанията с пазарните и регулаторни изисквания. Компетентният одит може да се използва и като инструмент за укрепване на вашия бизнес, да ви предостави потвърдена информация необходимо да се вземат правилни бизнес решения за всичко от качеството на продукта до осигуреността на бизнеса.

TSG провежда следните одити:

  • Бизнес осигуряване
  • Проверка за осигуряване на качеството и безопасността
  • Оценка на доставчик
  • Одит от втори и трета страна

Независимо дали произвеждате и предлагате продукти, проекти или процеси, имате нужда от сигурна независима проверка, за да се гарантира, че са изпълнени както нормативните изисквания ,така и изискванията на приложимите стандарти на всеки етап. Нашата обширна гама от услуги за инспекция/одити помага за намаляване на риска, контрол на качеството и количеството, както и безопасността, като се спазват изискванията на съответните нормативни актове в различните региони и конкретни пазари. Ние предлагаме услуги по инспекция /одит за производители, търговци на дребно и едро, различни сфери на услуги, както и на международните купувачи и продавачите на стоки и продукти. Ние ще ви помогнем да се гарантира, че продуктите/услугите отговарят на опредени критерии заложени в стандартите, както и регламенти за съответната индустрията.

TSG провежда следните инспекции:

  • Земеделска инспекция
  • Инспекция на храните
  • Потребителски стоки

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, за да открие най-добрия “подход” към вашата индустрия.