Откриване на офис в Истанбул

Целта на организацията е да разшири дейността си и да използва експерти в зоните на активност на фирмата с доказана компетентност и професионален опит, които да пренесат ноу – хау за нуждите на клиентите на Т&С Консулт Груп ЕООД.