Визуален Мениджмънт & Лийн

Хората са визуални същества; използват сигнали всеки ден (светофари, показатели за гориво, показател ниво на вода в чайник). Визуалния мениджмънт ни дава знание и увереност, което прави живота ни по-лесен. Визуалния мениджмънт е съществена част от Лийн

Прозрачността дава възможност да се елиминират загубите и да се открият скритите проблеми. Когато имате възможност да видите какво се случва, тогава вие не пилеете време и енергия, и по-лесно откривате какво се случва. В този случай имате възможност да откриете потенциалните пречки за потока и да ги елиминирате.

Когато казваме, че едно визуално изображение говори колкото хиляди думи, също така имаме в предвид графики, осветление, цвят, празни пространства, информация за клиента, табла за информиране, табла за препоръки и др.

Всеки сигнал ни насочва, че има нужда от нещо. За пример, червен етикет върху лабораторно оборудване означава че е в ремонт, а зелен – че е готов за ползване. Етикет върху празен кош отбелязва какво липсва, и др.

Визуалния мениджмънт ни давава възможност да:
1. Контролираме незавършеното производство
2. Да разграничим потенциалните пречки за потока
3. Да контролираме стандартното изпълнение на работата
4. Да контролираме нивата на инвентара
5. Идентифицираме дефектите
6. Да видим отклоненията от стандарта
7. Да вземем навременни мерки