Селско стопанство и храни

Селскостопанският и хранителният сектори са едни от най-големитет, в които имат приложение широк набор от стандарти за сертифициране. Днес, повече от всякога, качеството на храните и безопасността са постоянна грижа, както за потребителите, така и публичните власти. За всяка компания Continue Reading

Автомобилна индустрия

Автомобилната индустрия преживява най- предизвикателния период в своята история. Сега компаниите трябва да си отговорят на няколко важни въпроси, за да оцелеят и дори да се развиват в период на икономически спад: Как да се адаптират към новите пазари, които Continue Reading

Строителство и недвижими имоти

Ние можем да ви предложим опит и сътрудничество в сферата на тези услуги, включващи проверки и одити, измервания, анализ на риска и други консултации, или подкрепа за сертифициране на системи и процеси.

Търговия на дребно

Движещата сила от фактори, като промени в поведението на потребителите, появата на големи и силни конкуренти, консолидирани и силна доставчици, и комплексните доставки очертават новата конкурентна среда в търговията на дребно. В такава среда, лидерите в бранша са изправени пред Continue Reading

Управление и публични организации

Правителственният сектор е е един от най-сложните и предизвикателни за работа. Той може да бъде също и един от най- добре платените. Организациите от публичния сектор по целия свят са изправени пред много еднакви проблеми, като например: Как да се Continue Reading

Индустриално производство

Сътрудничеството Ви с TSG в сферата на индустриалното производство ще ви помагне да повиште приходите от производството и производствените активи и да достигнете до нови глобални пазари. Основните приоритети при сътрудничеството нис ше са:подобряване на безопасността на продуктите и надеждността, Continue Reading

Ресурси

Можем да ви предложим опит и сътрудничество включващи услуги, като проверки и инспекции, измервания, анализ на риска и други консултации, подобряване и подкрепа за сертифициране на системи и процеси.

Биологично земеделие

Международното положение на конвенционалното земеделие, която се занимава с производството на храни и опазване на околната среда доведе до търсенето на нови начини за производство на селскостопанска продукция, в които се използват техники като се избягва използването на синтетични входни Continue Reading

Преработвателна промишленост и минно дело

Компании, работещи в преработвателната промишленост и минното дело, са изправени пред редица нови предизвикателства. Състоянието на настояща криза, съчетана с високо ниво на променящи се нужди от суровинна осигуреност , ще промени значително глобалното положение на преработвателната промишленост и минното Continue Reading

Услуги

Ако вашата фирма е в сектора на услугите, в области като здравеопазване, финанси и застраховане, телекомуникационни услуги, туризъм и др, можем да ви съдействаме за ефективно управление на риска и оптимизиране на изпълнението на операциите си чрез периодични проверки, консултации Continue Reading