Стегнато производство

Лийн – 6 сигма е методология за подобряване на процесите, която комбинира най-добрите практики от двете основни методики – стегнато производство и 6 сигма. Основната цел на стегнатото производство е скорост и поток, като при 6 сигма е качеството (дефекти и отклонения в процесите). Стегнатото производство само по себе си не прави процеса стабилен или да гарантира, че е под статистически контрол. 6 сигма сама по себе си не подобрява потока на информацията и материалите в процесите. Сама по себе си 6 сигма не елиминира времената без добавена стойност, движение, усилия, материали и суровини и вложения капитал. Сливането и комбинирането на тези две методики ни дава гаранция за по-добро качество и намаляване на разходите и “сложността” на процесите.