Лийн 6 Сигма

6 сигма най-често се свързва с числото 3.4 дефекти на милион възможности. За повечето хора 6 сигма е поредния статистически инструмент за анализ за контрол на качеството. 6 сигма е методология, която имаза цел да даде основа за значителни подобрения и да подобри качеството чрез елиминиране на отклоненията и дефектите в целия бизнес цикъл на дадено предприятие.

Водещата сила зад всеки 6 сигма проект идва основния фокус на методиката – “да бъде основа за значителни подобрения всистематичен подход, чрез управление на отклоненията и дефектите”. Това ни кара да задаваме заедно въпросите, да вдигнем летвата високо, да накараме хората да мислят извън границите на “кутията” и да бъдат иновативни. Целта е да натоварим съзнанието си, а не физически. За тази цел можем да използаме следните сценарии.

Първия сценарий е един съществуващ процес, който работи “резонно” добре; втория сценарий – липса на процес. Лошия процес е по-добър от липса на такъв.

1. Първия сценарий насочва вниманието ни към значителни подобрения в преоцесите и      изисква изпозването на ОИАПУ (DMAIC) – Определяне – Измерване – Анализ – Подобрения –      Управление
2. Определяне целите на процеса по отношение на ключови критични параметри (пр.      Критични за качествотоили критични за производството) на фона на изискванията от клиента      или “Гласа на клиента”
3. Измерване на представянето на текущия процес вконтекста на поставените цели
4. Анализиране на текущия сценарий за отклонения и дефекти
5. Подобряване на процеса чрез систематично редуциране на отклоненията и елиминирането      на дефектите
6. Контрол на бъдещото представяне на процеса

Втория сценарий насочва вниманието към използването на (DFSS) методиката – Дизайн за 6 сигма. По принцип      DFSS изисква ОДОП (IDOV) – Определяне – Дизайн – Оптимизиране – Верификация

1. Определяне целите на процеса по отношение на критични параметри, индустрия &      конкуренти, гласа на клиента
2. Дизайнът включва списък от потенциални решения и избирането на най-добрите
3. Оптимизиране на представянето чрез използването на напреднали статистически методи,      симулации и дизайн
4. Валидиране на разработения дизайн в съответствие с целите на процеса

От голямо значение е да разберем 6 Сигма правилно – тази методика не е само за качеството на продукта, където само 3 дефекта на милион е в основат на системата. Но в същото време е и за какво е важно за клиента, независимо дали става въпрос за вътрешен или външен проблем. Фокусиран е изцяло върху създаване на добавена стойност – и за клиента и за пазара. За пример,Polaroid имаше продажби за над US$ 2 милиард през 1988 и оперираше много добре на фондовата борсата. Започна с внедряването на 6 сигма и някъде към 1997 стана 6 сигма компания. В края на 2001, подадоха заявление за фалит. Причината за това беше във факта, че Polaroid се фокусираха само върху качеството на продуктите, без да направят пълна преценка от нуждите на клиентите и пазара.