Управление и публични организации

Правителственният сектор е е един от най-сложните и предизвикателни за работа. Той може да бъде също и един от най- добре платените. Организациите от публичния сектор по целия свят са изправени пред много еднакви проблеми, като например:

  • Как да се отговори на нарастващия натиск за да се извлече повече от настоящето положение или да се намали финансирането?
  • Как може да се балансират екологичните и икономическите нужди, когато в отговор на изменението на климата?
  • Как да се осигурят ефективни и ефикасни социални услуги в условията на променящи се популация и демография?
  • Какви са ключовете за постигане на организационна трансформация в някои от най-големите и най-сложните организации в света?

Практиката на TSG в публичния сектор помага за справяне с тези проблеми бързо и систематично, с постигането на значителни видими резултати.