Одити и инспекции

TSG има дълбок експертен потенциал и съдейства за посрещане на предизвикателствата които стоят пред нашите клиенти. С опит който имаме по “правенето на нещата да се случват” ние сме разработили подходи за които позволяват на организациите да се мобилизират, които Continue Reading

Подобряване на бизнеса

Производство и оперативно усъвършенстване Планиране, координация и контрол на производствените единици Управление на производството, така че да отговарят на предписаните QMS, GMP и 5S процеси Оценка на разходите и определяне на стандартите за качество Наблюдение на производствения процеси и коригиране Continue Reading

Консултации

Системи за управление на качество и/или безопасността ХАЛАЛ Стандарт (HALAL Standard) Какво е значението на “Халал” Халал е арабска дума, означаваща “законно”. Тя се отнася до неща или действия, разрешени от закона на шариата без наложеното наказание на извършителя. Той Continue Reading

Управление на проекти

Решенията на TSG по проектно управление са в помощ на мениджърите, проектите и бизнес лидерите, да приложат практики за управление на проекти и портфейли, с които да достигнат висока производителност и оперативната ефективност. ЕБВР – Европейска банка за възстановяване и Continue Reading

Обучение

Вградено в нашата мисия е нашата надежда “да вдъхновяваме най-добрите хора с възможности за професионално и личностно развитие”. Ние сме се посветили, и постигаме успехи в тази наша цел. TSG поддържа среда, в която открито се споделят знания, инициативността се Continue Reading